Manager TNT Express

Maria luistert aandachtig en weet vragen te stellen die de kern van de zaak raken.